De kosten gietvloer, door welke factoren worden ze bepaald?

Er is door de jaren heen eigenlijk best heel wat niet alleen gezegd, maar zeker ook geschreven over de kosten gietvloer. Dat is uiteraard voornamelijk het gevolg van het feit dat er kan worden vastgesteld dat de populariteit van dit type vloer door de jaren heen aanzienlijk is toegenomen. Dit heeft geresulteerd in een sterk toegenomen aantal vragen over het kostenplaatje waar je bij het aanschaffen van een dergelijke vloer rekening mee dient te houden. Is het voor jou ook nog niet meteen duidelijk hoe deze prijs nu precies tot stand komt? Laten we daar dan vooral snel even verandering in brengen!

In de basis bepaald door het type gietvloer waarvoor je kiest

De kosten gietvloer waar je rekening mee moet houden worden in de basis natuurlijk bepaald door het type vloer waar je gebruik van wenst te maken. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen enerzijds de epoxyvloer en anderzijds de polyurethaan gietvloer. Voor deze laatste geldt dat ze er bekend om staat in de praktijk net wat duurder te zijn. Toch geniet deze bij veel mensen vaak de voorkeur ten opzichte van een andere vloer zoals bijvoorbeeld de epoxyvloer. Dat niet in het minst omdat je hierbij zonder probleem gebruik kan maken van vloerverwarming. Dat wil bij een epoxyvloer nog wel eens anders zijn. Hier moet je dus zeker en vast aandachtig voor zijn.

Welke rol speelt de totale oppervlakte?

Voor de kosten gietvloer waar je rekening mee moet houden geldt dat ze in de praktijk worden bepaald door verschillende factoren. Zoveel zal je ondertussen wellicht wel al duidelijk zijn. Eén van de zaken die je zeker niet over het hoofd mag zien is de totale oppervlakte waarover de vloer moet worden gerealiseerd. Hoe groter die oppervlakte is, des te hoger uiteraard de totale kostprijs zal komen te liggen, maar des te beperkter de prijs per vierkante meter wordt. Dit althans wanneer het karwei in één keer kan worden uitgevoerd. Dit maakt duidelijk dat het in de praktijk altijd de moeite waard is om ervoor te kiezen om de volledige oppervlakte in één keer te laten behandelen. Dit niet in het minst omdat de kosten gietvloer op deze manier sterk kunnen worden ingeperkt.

G-vloeren.nl | Dé gietvloer expert voor particulier en bedrijf

Welke extra kosten kunnen er nog worden aangerekend?

Er zijn in de praktijk ook nog een aantal extra kosten gietvloer waarmee je kan worden geconfronteerd. Het is namelijk niet zelden het geval dat veel mensen blijken te beschikken over zeer specifieke eisen en verwachtingen voor wat het realiseren van hun gietvloer betreft. Dit heeft in de praktijk als gevolg dat de standaard kosten doorgaans nog een stukje hoger kunnen zijn gelegen. Dat is dan concreet het gevolg van bijvoorbeeld de vereiste aanwezigheid van uitzettingsvoegen of wat bovendien ook te denken van mensen die plinten willen om hun vloer mee af te werken? Dit zijn uiteraard stuk voor stuk zaken die mogelijk zijn, alleen is het wel zo dat ze altijd een bepaalde invloed zullen uitoefenen op de kosten gietvloer. Hier zal je dan ook bij voorkeur wel bij stil willen staan.